مدیریت خطاها در asp.net

احتمال بوجود اومدن خطا در اجرای یک برنامه همیشه هست. خطاهایی که برنامه نویس ممکنه هیچ وقت فکر نکنه چنین خطایی در اجرای برنامه ای که نوشته بوجود بیاد و هیچ وقت هم از اون خطا اطلاع پیدا نکنه. ثبت و بررسی خطاهایی که در برنامه بوجود میاد میتونه مفید ادامه مطلب…

پیغام های خطا در asp.net و معانی آنها

Asp.net  یکی از ساده ترین ابزارها برای برخورد با خطاهای برنامه های کاربردی را فراهم آورده است. هدف از انجام این کار مدیریت خطاها و نمایش پیامهای با معنی به کاربران است .   HttpApplication تعدادی از رویدادها را مدیریت می کند.جهت این که بتوانید مدیریت خطا را در فایل ادامه مطلب…